กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษา (สถานที่สอบ – มหาวิทยาลัยเอเชียน จ.ชลบุรี)

  • รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น.     ประกาศผล 9 ธันวาคม 2557
  • รอบที่ 2  วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.          ประกาศผล 2 กุมภาพันธ์ 2558
  • รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น.       ประกาศผล 9 มีนาคม 2558
  • รอบที่ 4  วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.         ประกาศผล 11 พฤษภาคม 2558

 

วิชาที่สอบ

  • หลักสูตร BBA และ BA – สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
  • หลักสูตร BSc – สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสอบสัมภาษณ์