ANNOUNCEMENT: The winner list of the design Cartoon contest.
ประกาศ: รายชื่อผู้ชนะการประกวดการวาดการ์ตูน โครงการ “รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่” 

รางวัลชนะเลิศ: คุณกุลิสรา พุ่มพวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: คุณชนิกานต์ โอชัยกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: คุณสรวีย์  ธรรมมิกะกุล
รางวัลชมเชย: คุณมณีวรรณ  เพิ่มวงษ์
รางวัลชมเชย: คุณสันติภาพ  สเตนฮอล์ท

ประกาศ ขอเชิญเยาวชน อายุ 15-21 ปี เข้าร่วมการแข่งขันวาดการ์ตูนในหัวข้อ “รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่” โดยเป็นการ์ตูนแก็ก 1-3 ช่อง ชิงเงินรางวันเกือบ 2 หมื่นบาท ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2558 ดูรายละเอียดจากโปสเตอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ

anti-smoking-posters-contest